Zorunlu Eğitim

Türkiye’de zorunlu eğitim 12 yıldır ve üç kademeye ayrılmıştır. İlk kademe 4 yıllık ilkokul, ikinci kademe 4 yıllık ortaokul ve üçüncü kademe 4 yıllık lise dönemini kapsamaktadır. Türkiye’de 6 yaşından 17 yaşına kadar olan tüm çocuklar için 12 yıllık eğitim zorunludur. 

Türkiye’de bulunan bütün çocuklar devlet okullarının verdiği temel hizmetlerine ücretsiz erişim hakkına sahiptir ve bu hak ülkemizde bulunan yabancılar için de geçerlidir. Ayrıca, devlet okullarının yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar bulunmaktadır. Bu okullar, devlet okulları gibi ücretsiz olmayıp ücreti okul tarafından belirlenmektedir. 

Türkiye’de ilkokulların hepsinde aynı müfredat uygulanmaktadır. Ortaokul eğitiminde ise isteğe bağlı olarak imam hatip ortaokullarına kayıt yaptırabilirsiniz. Lise olarak adlandırılan ortaöğretim kurumları ise; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, Anadolu imam-hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi yapan Mesleki Eğitim Merkezlerinden oluşur. Bu okullara, öğrencinin ilköğretimdeki başarısı ve ilgi alanı gibi kıstaslar göz önünde bulundurularak yerleştirme yapılmaktadır. 

BİLGİ

Zorunlu eğitim sistemine ilişkin daha detaylı bilgi almak için www.meb.gov.tr adresini ziyaret edebilir ya da bulunduğunuz ildeki Milli Eğitim Müdürlüklerine danışabilirsiniz. İlinizdeki Milli Eğitim Müdürlüğü’nün adres ve iletişim bilgisine ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye’de özel eğitim ihtiyacı olan kişiler için oluşturulan özel eğitim birimleri bulunmaktadır. Kişinin, engel durumu ile zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal gelişim özellikleri ile ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kişiye en uygun özel eğitim birimlerine yönlendirilmektedir. Detaylı bilgi için ilinizde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

Zorunlu eğitim kurumlarına ara sınıflardan kayıt için ülkenizde aldığınız eğitimi belgelemeniz gerekir. Belgeleyememeniz durumunda ise milli eğitim müdürlükleri tarafından sınava tabi tutulursunuz. Kayıt işlemleri ve denklikle ilgili bilgiler için tıklayınız

ÖNEMLİ NOT

Mesleki Eğitim Merkezleri Toplamda 4 yıl eğitim veren Mesleki Eğitim Merkezleri örgün eğitime dâhildir. Öğrenciler, haftada bir gün okula gelir diğer 5 gün işletmede pratik eğitimlerini sürdürürler. Kayıtlarda yaş sınırı yoktur. Kayıtlar yıl boyunca sürekli yapılabilmektedir. Öğrenim süresince; Asgari ücretin yüzde 30’undan az olmamak kaydıyla maaş alırlar.