Türkiye'ye Giriş

Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış işlemlerini, sınır kapılarından, geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerle yapabilirsiniz. Giriş işlemleriyle ilgili aşağıdaki koşul ve işlemleri yerine getirmiş olmanız gerekir. 

Vize, vize muafiyeti, ikamet izni ve çalışma izni sahibi olmanız Türkiye’ye giriş ve yasal kalışınızı sağlamaktadır. Vize, ikamet izni veya çalışma izni olmadan Türkiye’ye yasadışı yollarla girmeniz ve Türkiye’de kalmanız halinde hakkınızda idari para cezası başta olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulanır. Türkiye’ye yasal yollarla girerek kayıtlı olmak, hak ve hizmetlerden faydalanabilmenizin için ilk şarttır. 

Savaş, iç savaş, terör veya zulüm görme korkusu gibi nedenlerle Türkiye’ye giriş yapılması veya girdikten sonra makul bir süre içinde yetkili birimlere uluslararası koruma kayıt başvurusu yapılması halinde idari para cezası uygulanmamaktadır.


ÖNEMLİ NOT!

Pasaport yerine geçen belgeler aşağıda sıralanmıştır:

  • Pasavan
  • İdari Mektup
  • Gemi adamı Cüzdanı
  • Uçak Mürettebatı Belgesi
  • Demiryolu Personeli Kimlik Belgesi
  • Hudut Geçiş Belgesi
  • Seyahat Belgesi

Belge kontrolü

Sınır kapılarından, Türkiye’ye yapacağınız girişlerde aşağıdaki işlem ve kontroller uygulanır. 

1- Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkışlarda pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerinizi görevlilere göstermeniz gerekir. 

2- Sınır geçişlerine ilişkin belge kontrolleri, taşıtlarda seyir hâlinde de yerine getirilebilir.

3- Havalimanlarının transit alanlarını kullanan yabancılar, yetkili makamlarca kontrole tabi tutulabilirler.

4- Türkiye’ye girişinizde kanunlarca belirtilmiş bir engel olup olmadığı kontrol edilir. Bu koşulları aşağıda görebilirsiniz. 

5- Giriş işlemi sırasında kapsamlı kontrole tabi tutulmanız gerekli görüldüğü takdirde en fazla dört saat bekletilebilirsiniz.

 

Belirli koşulları sağlayamayanların Türkiye’ye girişlerine izin verilmemektedir. Aşağıdaki durumlardan biri veya tümü sizin için geçerliyse Türkiye’ye girişinize izin verilmez. 

1- Pasaport, pasaport yerine geçen belge, vize veya ikamet ya da çalışma izniniz yoksa Türkiye’ye girişinize izin verilmez. Yanı sıra bu belge veya izinleri sahte olduğu anlaşılanlar, hileli yollarla edinenlerin Türkiye’ye girişine izin verilmez. 

2- Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgenizin olmaması halinde

3- Yetkili makam kararıyla adınıza vize verilmedikçe, vize muafiyetiniz olsa da aşağıdaki koşullardan biri veya birkaçı sizin için geçerliyse Türkiye’ye girişinize izin verilmez; 

a) Talep ettikleri vize süresinden en az altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar

b) Türkiye’ye girişleri yasaklı olanlar

c) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenler

d) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşıyanlar

e) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri verilmesine esas olan suç veya suçlardan sanık olanlar ya da hükümlü bulunanlar

f) Kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmayanlar

g) Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş veya Türkiye’de kalış amacını haklı nedenlere dayandıramayanlar

h) Kalacağı sürede, yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olmayanlar

ı) Vize ihlalinden veya önceki ikamet izninden doğan takip ve tahsil edilmesi gereken alacakları ödemeyi kabul etmeyenler 


ÖNEMLİ NOT
Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış, belge kontrolü ve Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar için yer alan şartlar, uluslararası koruma başvurusu yapmayı engelleyici şekilde yorumlanamaz ve uygulanamaz.