Türkiye'nin Vize Rejimi

Turizm ve iş görüşmesi amacıyla yapılacak ziyaretler ile çalışma ve eğitim amacıyla yapılacak ziyaretlerde uygulanan vize rejimi arasında farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin diğer ülke vatandaşlarına uyguladığı vize rejimi ülkeden ülkeye de değişmektedir. 

Bazı ülke vatandaşları turistik seyahatlerinde vizeden muaftır; bazı ülke vatandaşlarına ise turistik amaçlı vizeleri elektronik ortamda verilmektedir. Buna karşılık her türlü çalışma ve eğitim vizeleri için başvuru elektronik ortamda yapılabilmekle birlikte başvuru sahiplerinin ilgili dış temsilciliklerimize mutlaka şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Ülkelere ve türlerine göre vize rejimiyle ilgili sorgulama sayfasına aşağıda erişilebilirsiniz.

http://www.mfa.gov.tr/yabancilarin-tabi-oldugu-vize-rejimi.tr.mfa