Sosyal Yardım

Sosyal yardımlar temel olarak yoksulluk ile ilgili uygulamalara dayanır. Bu yönüyle de, sosyal güvenlik kavramı ve uygulamasıyla doğrudan ilişkilidir. Sosyal yardımlardan yararlanmada, muhtaçlık durumu veya yeterli geçim kaynaklarına sahip olamama durumu, temel bir koşuldur.

Sosyal yardım yerel ilkelere göre, yaşamlarını en düşük düzeyde dahi sürdürmekte güçlük çeken kişilere ve onların geçindirmekle yükümlü olduğu aile bireylerine kendi kendilerine yeterli hale gelebilmeleri için, kamu makamları tarafından karşılıksız olarak ayni ve nakdi bir biçimde sunulur.   Sosyal yardımlardan yararlanmada, muhtaçlık durumu veya yeterli geçim kaynaklarına sahip olamama durumu, temel bir koşuldur.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarla Türkiye’de ihtiyaç sahibi kişilere, yardıma gereksinim oluşturan sebebe bağlı olarak çeşitli yardım programları yürütülmektedir. Buna bağlı olarak,  eğitim, gıda, yakacak, aile, vb. kategorilerde sosyal yardım programları yürütülmektedir. Bu yardımlardan faydalanabilmeniz için ikamet ettiğiniz il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmanız gerekir. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere yerel yönetimler, Kızılay, BM ve sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanan sosyal yardımlar ihtiyaç sahibi kişiler için önemli destek alanlarından birini oluşturmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanan yardımlar gıda ve yakacak gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ayni ve nakdi yardımlar ile şartlı sağlık ve eğitim yardımı gibi kadın ve çocuklara yönelik düzenli yardımlardan oluşmaktadır. BM ve STK'ların da gıda, gıda dışı yardımlar, kış yardımları altında ayni ve nakdi olarak verilen yardımları bulunmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen sosyal yardım programlarından faydalanmak için ikamet ettiğiniz il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmanız gerekir. 

Bununla birlikte Sosyal Uyum Yardımı (SUY) kapsamında hak sahibi veya fayda sahibi olan kişiler; SUY'dan faydalandırıldıkları sürece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları ile yürütülen düzenli sosyal yardım programı ile proje desteklerinden yararlanamazlar.


KızılayKart 

Mevcut durumda yürütülen ulusal sosyal yardım programlarının yanı sıra Sosyal Uyum Yardımı (ESSN) Programı da Türk Kızılay’ı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan işbirliği ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı FRIT Ofisi genel koordinasyonu ile Kızılay Kart platformu içinde yürütülmektedir. 

Kızılay Kart ile ihtiyaç sahibi kişilerden başvuruda bulunan ve uygun bulunanlar aile ferdi başına aylık 120 TL değerinde nakit harcama imkânını bulmakta ve bu nakit yardım ile Kızılay Kart üzerinden kullanarak yiyecek, yakacak, kira ve fatura gibi temel ihtiyaçlarını giderebilmektedirler. Kızılay Kart platformu kapsamında Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY)  Programı da yabancı ihtiyaç sahibi öğrencilerin okullaşmasına katkı sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. Ulusal programda uygulanan yardım tutarları bu programda da geçerlidir. Kızılay Kart platformunda sürdürülen SUY ve ŞEY Programları Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olup; SUY, IFRC aracılığıyla, ŞEY ise UNICEF aracılığıyla yürütülmektedir. 

BİLGİ

Aile ve Sosyal Hizmetler tarafından yürütülen gıda yardımlar, nakdi yardımlar, kömür yardımları, şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımları, eşi vefat edenlere yapılan yardımlar ve diğer yardımlar hakkında bilgi edinmek için Alo 144 Sosyal Yardım Hattı’nı ücretsiz olarak arayabilirsiniz.