Sosyal Hizmetler

Toplumsal değerler çerçevesinde bireyi ve aileyi güçlendirme vizyonuna sahip olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu vizyon doğrultusunda sosyal hizmet ve sosyal yardım çalışmaları yürütmektedir.