Sağlık Hizmetleri

Türk sağlık sistemi; acil sağlık hizmetleri, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık merkezlerinden oluşmaktadır.