Ölüm ve Miras

Ölüm

Türkiye’ de meydana gelen ölüm olayları; şehirlerde defin ruhsatı vermeye yetkili olanlar, köylerde varsa sağlık kuruluşu yetkilileri yoksa köy muhtarları, hastane ve bakım evi gibi sağlık kurumlarında kurum amirlikleri, adlî olaylarda ve kazalarda ilgili Cumhuriyet savcılıkları tarafından olayın meydana geldiği tarihten itibaren on gün içerisinde ilçe nüfus müdürlüğüne bildirilmekte ve ölenin yakınlarına ölüme ilişkin belge verilmektedir. 

Türkiye’de meydana gelen ölümlerde, ölenin yakınları, 10 gün içinde ölüm belgesini Nüfus Müdürlüğüne sunarak ölümü kaydettirmek zorundadır. Ölüm belgesi, ölümün gerçekleştiği hastane tarafından düzenlenir. Ölümün evde gerçekleşmesi durumunda bulunulan ilçenin Toplum Sağlığı Merkezi doktoru veya nöbetçi doktor tarafından ölüm belgesini almak mümkündür. Ölüm olayının 20 iş günü içerisinde bulunulan ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Ölüm ve cenaze işlemleri hakkında detaylı bilgi almak için “Cenaze Hizmetleri”  bölümüne bakabilirsiniz

Miras

Miras, kişinin sağ iken elde ettiği tüm kazanımlar, mal, hak ve borçlarından oluşmaktadır. Türkiye’de herkes gibi sizin de miras hakkınız bulunmaktadır.  Miras hakkı bakımından kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Eğer ülkemizde uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi ya da geçici koruma sahibi olarak kalmaktaysanız, miras davaları Türk Mahkemelerinde görülmekte ve Türk kanunları uygulanmaktadır. Diğer statüler ile kalıyor olmanız durumundaysa mirasa ilişkin hükümlerde Milletlerarası Hukuk göz önünde bulundurulacaktır.

Türkiye’de yer alan bir taşınmazın miras kalması halinde Türkiye’de yabancının taşınmaz edinimine ilişkin hükümler uygulanacaktır. Miras hukuku konusunda detaylı bilgi için bir hukuk danışmanı veya avukata başvurabilirsiniz.