Noter İşlemleri

Noterler, belgelere resmiyet kazandıran, işlemlerin geçerliliğini onaylayan devlete bağlı resmî kurumlardır. Türkiye’de resmi işlemler gerçekleştirirken kurumların talebi doğrultusunda veya bazı resmi olmayan işlemlerin güvencesini sağlamak için notere başvurmak durumunda kalabilirsiniz. Ayrıca bazı işlemlerin noterde yapılması zorunludur. Noterde yapılacak başlıca işlemler şunlardır;

Vekâletname (Temsil yetkisi verme) çıkarma işlemi

Araç satış işlemi

Tercüme edilmiş belgenin onaylanması

Ticari ve mali defterlerin onaylatılması

Satış sözleşmeleri 

İmza sirküleri çıkarma

İhtarname ve ihbar gönderilmesi

Tespit tutanağı düzenleme

Kefalet verme işlemleri

Emanet, kabul saklama işlemleri

Resmi olmayan belgelerin üzerindeki tarih, işaret ve imza mührü onaylamak

Noterde yapılan işlemler ücrete tabidir.

BİLGİ
Bulunduğunuz şehirdeki noterlerin iletişim ve adres bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.