“Göç Alanında Yerel Yönetimlerle İstişare Çalıştayı” Gerçekleştirildi

28.10.2021

Genel Müdürlüğümüz Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığımız tarafından düzenlenen Göç ve Uluslararası Koruma Konularında Kamu Farkındalığının Arttırılmasına Dair Teknik Projesi kapsamında “Göç Alanında Yerel Yönetimlerle İstişare Çalıştayı” kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetim kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile 27-28 Ekim 2021 tarihleri arasında hibrit olarak gerçekleştirildi.

İçişleri Bakan Yardımcımız İsmail ÇATAKLI, Genel Müdürümüz Dr. Savaş ÜNLÜ, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanımız Dr. Aydın Keskin KADIOĞLU ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanımız Abdulaziz AYDIN katıldı.

Açış konuşmalarının ardından yoğun göç alan il ve ilçelerin yerel yöneticilerinin çevrim içi katıldığı toplantıda; Türkiye’de Yürütülen Uyum Faaliyetleri, Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı’nın Tanıtımı ve Belediyelerin Rolü, Göç ve Uyum, Uluslararası ve Ulusal Düzeyde Genel Çerçeve, Yerel Yönetimler ve Göç Konusunda Yasal Çerçeve konularında sunum gerçekleştirildi. Sunumların ardından soru-cevap oturumu yapıldı.

Toplantının ikinci gününde ise, Göç ve Uyum Konusunda Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Yürüttüğü Faaliyetler, Toplumsal Uyum Konusunda Yerel İnisiyatifler/ Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları Arasında Koordinasyon Mekanizmaları konu başlıklarında panel gerçekleştirildi.