Medeni Hukuk

Medeni hukuk, kişinin doğum öncesinden başlayarak kişiliğin sona ermesinden sonraki dönemi de kapsayan başlıca özel hukuk ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Medeni hukuk doğum, ölüm, boşanma, evlenme, aile, miras ve eşya vb. alanları düzenler. Medeni Hukukun bir dalı olan Borçlar Hukuku ise kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenler. 

Türkiye’de yaşadığınız süre boyunca siz de Türk Medeni Kanununa göre birtakım hak ve yükümlülüklere sahipsiniz. Evlilik, doğum, velayet, miras gibi medeni hukuk kapsamındaki hak ve işlemler hakkında detaylı bilgi için “Medeni Haklar” bölümünü inceleyebilirsiniz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Günümüzde insan haklarının vazgeçilmez bir hak olarak algılandığı ülkelerde, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmaları, artık insan haklarının bir gereği olarak değerlendirilmekte, kadınların siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımını sağlayacak tüm haklardan erkeklerle eşit şekilde yararlanmaları gerektiği kabul edilmektedir.

Bu anlayışla, dünyada kadın-erkek eşitliğine yönelik önemli adımları atan ilk ülkeler arasında yer alan Türkiye’de kadınların uluslararası insan hakları belgelerinde, uluslararası sözleşmelerde yer aldığı doğrultuda eğitim, sağlık, çalışma hayatı, siyaset ve karar alma mekanizmalarına katılım açısından fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Kadınların birçok dünya ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını edindiği Türkiye’de (1930) toplumsal cinsiyet eşitliğinin son yıllarda yasal çerçevesi genişletilmiş ve kadınların toplumdaki rolünü güçlendirmeyi hedefleyen devlet politikaları yaygınlaştırılmıştır. Bu kapsamda başta Anayasa’da olmak üzere Türk Ceza Kanunu’nda, Türk Medeni Kanunu’nda ve İş Kanunu’nda pek çok düzenleme gerçekleştirilmiştir.

Bununla birlikte yürürlüğe giren yönetmelik ve genelgelerle bu düzenlemelerin uygulamaya yansıması için tedbirler alınmıştır. Söz konusu düzenlemelerle, kadın erkek eşitliğinin hukuki zemini güçlendirilmektedir. Kız çocuklarının okullaşması, kadınların sağlık hizmetlerine erişimi, istihdama ve yetki-karar alma süreçlerine eşit katılımı, kadına yönelik şiddet gibi alanlarda çalışmalar sürdürülmektedir.