Medeni Haklar

Medeni haklar, bir ülkede herhangi bir cinsiyet ve uyrukluk ayrımı yapılmadan herkesin sahip olduğu haklardır.  Nişanlanmak, evlenmek, mal sahibi olmak gibi haklar medeni haklardandır. Medeni hukuk, kişilerin medeni haklarıyla, aile, miras, eşya ve borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.