Kiracının Hak ve Yükümlülükleri

  • Kira sözleşmesi yapıldıktan sonra ev, kiralayanın özel alanıdır. 
  • Ev sahibi, kiracının izni olmadan eve giremez, ancak evin bakımı ve onarımı ile ilgili olarak kiracıya önceden bilgi vermek koşuluyla ve kiracının izniyle eve girebilir.
  • Kiracı evi aldığı şekilde teslim etmekle yükümlüdür.
  • Kiracı, vermiş olduğu depozito bedelini evden çıkarken ev sahibinden alır. Ancak kiracı tarafından eve veya demirbaşlara zarar verildiyse ev sahibi zararını depozitodan kesilebilir. Kiracı tarafından eve ve demirbaş eşyalara verilen zarar, depozito miktarından fazlaysa, kiracı zararın eksik miktarını da karşılamakla yükümlüdür.
  • Kiracı kira ödemesini sözleşmede belirlenen tarihte ve şekilde yapmalıdır.
  • Ev sahibi, kira sözleşmesi boyunca haklı gerekçe olmadıkça kiracıyı evden çıkaramaz. 
  • Kira sözleşmesinde kira artış ortanı belirlenebilir. Ancak artış miktarı bir önceki yılın yurtiçi tüketici fiyat endeksindeki artış oranını geçemez. Kira artışı yılda bir kez yapılabilir ve bu artış, sözleşme başlangıç tarihinin yıl dönümünde yapılır.


BİLGİ

Yurtiçi tüketici fiyat endeksini her yıl www.tuik.gov.tr adresinden veya internet üzerinden kolayca öğrenebilirsiniz.