Kadın Çalışanların Hakları

Toplumsal hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. İşveren, sırf kadın olduğu için çalışanına ayrımcılık yapamaz, eksik maaş verme ve kötü muamele gibi davranışlarda bulunamaz.

  • Kadın çalışanların genel düzenlemelere ek bazı hakları bulunmaktadır. 
  • Kadın çalışanlar gece vardiyalarında 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz. Gece vardiyasında çalışan kadını, işyeri evine bırakmakla yükümlüdür.
  • Hamile veya emzirme çağında çocuğu olan kadınlar gece vardiyasında asla çalıştırılamaz.
  • Hamile kadınların doğumdan önce ve doğumdan sonra 8’er hafta olmak üzere toplamda 16 hafta ücretli izin hakkı bulunmaktadır.
  • Ayrıca, 1 yaşından küçük çocuğu olan kadınlar günde toplam 1,5 saat süt izni hakkına sahiptir. Bu sürenin kullanılacağı saatleri belirleme hakkı kadın çalışana aittir.