Halk Eğitim Merkezleri

Yaygın eğitimin uygulanma alanlarından biri olan Halk Eğitim Merkezleri  her il ve ilçede bulunur. Halk Eğitim Merkezlerinde bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum, yurttaşlık eğitimi, aile eğitimi, güzel sanatlar, sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler ile benzeri konuları içeren eğitim çalışmaları düzenlenir. Halk Eğitim Merkezlerindeki eğitimler halka açık ve ücretsizdir. 

Halk Eğitim Merkezleri, bilmeyenlere okuma-yazma eğitimi, bilenlere eksik eğitimlerinin tamamlanması için destek sağlayıcı sürekli eğitim programları hazırlar.  Yanı sıra meslek öncesi eğitim ve yeni bir meslek edinme, çok yönlü iş eğitimi, endüstri içinde eğitim ve hayat boyu öğrenme konularını kapsayan yaygın eğitim veya kısa süreli ve kademeli mesleki ve teknik eğitim programları da hazırlar. Bu doğrultuda istihdama yönelik meslek alanlarında kurslar düzenlemek ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesine katkı sağlamak Halk Eğitim Merkezlerinin görevleri arasında yer alır. 

Merkezlerde bilişim teknolojileri, yabancı dil, elektrik- elektronik teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, giyim üretim teknolojisi, spor, müzik ve gösteri sanatları, ahşap teknolojileri, bahçecilik, el sanatları teknolojisi, çocuk gelişimi ve eğitimi, Türkçe eğitimi gibi onlarca çeşit kurs ve eğitim programı düzenlenmektedir.  

Halk Eğitim Merkezlerinde düzenlenen eğitim programlarından Türkiye’de bulunan yabancılar da faydalanabilir. Yabancı kimlik numarası alan yabancılar için, bu kimlik numarası esas alınarak kurslara kayıt yapılır. Yabancı kimlik numarası alamayan yabancılar, 99 ile başlayan 11 haneli yabancı tanıtma belgesi numarasıyla kayıt yaptırabilir. Kursiyerlerden, açılacak kursun özelliğine göre gerektiğinde öğrenim belgesi istenir. 

BİLGİ

Türkiye’de bulunan yabancılar ortaokul ve üstü bir mezuniyet belgesine sahip olması durumunda Halk Eğitim Merkezlerindeki A1 seviye Türkçe Kursuna kayıt yaptırabilir.

Kurslara katılan ve kursları başarıyla tamamlayan öğrenciler, kursların sonunda kursu başarıyla tamamladıklarına dair belgeyi alır. Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen “Kurs Bitirme Belgesi” Merkezlerce düzenlenen kursları başarı ile tamamlayanlara verilir. Kurs bitirme belgesi ekinde, kursiyerin başardığı modülleri gösteren not döküm çizelgesi ile programlarda elde edilen bilgi, beceri ve deneyimleri içeren kazanımlar yer alır. 

ÖNEMLİ BİLGİ

Merkezlerde aktif olarak verilen eğitimler ve bulunduğunuz şehirdeki halk eğitim merkezlerinde verilen eğitim programlarını öğrenmek için tıklayınız.

Şehrinizde bulunan halk eğitim merkezlerinin adres ve iletişim bilgileri için tıklayınız.


E-YAYGIN SİSTEMİ

Kursiyer aday kayıt, kurs açma ve kapatma onayları, kurs bitirme belgeleri ve öğrenim belgeleri, yaygın eğitim istatistikleri ve Bakanlıkça belirlenen diğer iş ve işlemler e-yaygın sistemi ortamında yürütülür. Ayrıca e-yaygın sistemi ortamında yapılan iş ve işlemler çıktıları alınarak onaylanır ve saklanabilir. www.e-yaygin.gov.tr platformuna kayıt yaparak kurslara kayıt olabilir, diğer işlemlerinizi takip edebilirsiniz.