Eğitim

Türk eğitim sistemi, artan altyapı yatırımları ve eğitimin niteliğini arttırmak için yapılan çalışmalarla oldukça ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Türkiye’de devlet okullarının yanı sıra çok sayıda özel okul ve vakıf okulu da eğitim vermektedir. Bu kurumların tümünde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim programları uygulanmaktadır. Türkiye’de eğitim dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Japonca, Çince ve Arapça gibi farklı dillerde eğitimin verildiği uluslararası okullar da bulunmaktadır. Türkiye’de 0-6 yaş çocukların eğitimi ile başlayan ve doktora aşamasına dek her seviyede verilen eğitim, yabancı öğrencilere de açıktır. 

Türk milli eğitim milli sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Örgün eğitim; zorunlu olmayan okul öncesi eğitim, zorunlu olan ilk ve orta öğretim ile yüksek öğretim kurumlarını kapsar. Yaygın eğitim ise; örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsamaktadır.  

Türkiye’de eğitim dönemi genellikle Eylül-Haziran dönemini kapsamaktadır. Temmuz-Ağustos dönemini içeren dönem yaz tatilini oluştururken, şubat döneminde 2 haftalık yarı yıl tatili bulunur. Ayrıca her dönemde bir haftalık ara tatil yapılır.  Bu takvim vakıf okullarında değişiklik gösterebilmekte ve üniversitelerde akademik takvime göre daha uzun veya kısa olabilmektedir.  Yanı sıra resmî tatiller, milli ve dini bayramlar da eğitim dönemi içinde tatil olarak kabul edilir. 

Türkiye’de bulunan hiç kimse Anayasal güvence altına alınan eğitim hakkından mahrum bırakılamaz. Ayrıca, devlet okullarında zorunlu eğitim ücretsiz olarak verilir. Kişinin, eğitim hakkını engellemek suç teşkil eder. Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınmamaktadır.

Türkiye’de ikamet izniyle, uluslararası koruma veya geçici koruma statüsüyle kalıyorsanız, 18 yaşın altındaki çocuklarınızı ilk ve ortaöğretim kurumlarına kayıt ettirebilirsiniz. Bunun için ayrıca izin almanıza gerek yoktur. Öte yandan sadece eğitim görmek amacıyla Türkiye’yi tercih edebilirsiniz. Bu durumda öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunmanız gerekir. Başvuru ve kayıt işlemi için “işlemler” menüsü altında yer alan adımları takip edebilirsiniz.

Türk eğitim sisteminin bazı temel ilkeleri;

  • Evrensellik ve eşitlik,
  • Sosyal ve bireysel ihtiyaçların karşılanması,
  • Seçim özgürlüğü,
  • Eğitim hakkı,
  • Hayat boyunca devam edecek eğitim planlaması,
  • Bilimsel yaklaşım,