Din ve İnanç

Türkiye Cumhuriyeti laik bir ülkedir. Türkiye’de herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir ve bu haklar anayasal güvence altındadır. Anayasa’ya aykırı olmamak kaydıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, katılmamaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Anadolu’da tarihin çok eski dönemlerinden beri çeşitli dinlere mensup kişiler birlikte yaşamışlardır. Bugün hala farklı inançlara sahip milyonlarca insan Türkiye’de barış ve hoşgörü içinde yaşıyor. Türkiye’de en yaygın din İslam dinidir. Türkiye’de Müslümanların yanı sıra Hıristiyanlar, Yahudiler ve diğer pek çok din mensupları bulunmakta ve ibadetlerini özgür bir biçimde yerine getirmektedir. Türkiye’de Müslümanlar için cami, Hıristiyanlar için kilise, Yahudiler için sinagoglar farklı il ve ilçelerde hizmete açıktır. 

Türkiye’de laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek için Diyanet İşleri Başkanlığı görev yapmaktadır. Ayrıca İslam dininin temel bilgi kaynaklarını ve metodolojisini, tarihî tecrübesini ve güncel talep ve ihtiyaçları dikkate alarak dinî konularda karar vermek, görüş bildirmek ve dinî soruları cevaplandırmak ta Diyanet İşleri Başkanlığının görevleri arasında yer almaktadır. Ayrıca Başkanlığın otuza yakın dilde basılı yayını bulunmaktadır. Her hafta hazırlanan Cuma hutbeleri İngilizce, Almanca ve Arapça dillerine çevrilerek Başkanlık web sayfasında yayınlanmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarından oluşmaktadır. Merkez teşkilatında, 2 sürekli kurul ve 9’u genel müdürlük seviyesinde olmak üzere 14 hizmet birimi, taşra teşkilatında il ve ilçe müftülükleri ile dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlükleri, yurt dışı teşkilatında ise din hizmetleri müşavirlikleri ile din hizmetleri ataşelikleri bulunmaktadır. 


BİLGİ

Akıllı telefonlar için Diyanet mobil hizmetler uygulamasına IOS ve Android mağazalarında erişebilir, Kur’an öğrenmek, okumak ve dinlemek ya da namaz vakitlerine ulaşmak için hazırlanan programları telefonunuza indirebilir, dini sorularınız için 190 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi için İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça, Fransızca ve İspanyolca dil seçenekleriyle hizmet vermekte olan   https://www.diyanet.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.