Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç teşkil eden davranışların neler olduğunu ve bu davranışlarda bulunanlara ne gibi yaptırımlar uygulanacağını gösteren kurallar bütünüdür. Türkiye’de bulunduğunuz süre zarfında siz de Türk vatandaşları gibi, Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmış davranışlarda bulunursanız Türk Ceza Hukuku kurallarına göre Türkiye’de yargılanırsınız. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye’de gerçekleşmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmiş olması Türk Kanunlarının uygulanması için yeterlidir.

Ceza Hukukunun Temel İlkeleri;

  • Bir davranışın cezalandırılabilmesi için kanunda açıkça suç olarak düzenlenmiş olması gerekir. Kimse kanunun açıkça suç saymadığı bir davranıştan dolayı cezalandırılamaz.
  • Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. 
  • Türk Ceza Hukukunda kusursuz suç ve ceza olmaz. 
  • Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu olamaz ve cezalandırılmaz. 
  • Suç işleyen kişiye, eyleminin ağırlığına ve kusuruna göre adaletli ve insan hakları ile uyumlu ceza verilir. 
  • Küçükler (çocuklar) 12 yaşını dolduruncaya kadar işledikleri suçlardan dolayı cezalandırılmazlar ancak haklarında güvenlik tedbirleri uygulanabilir. 
  • Cezalar geçmişe yürümez. İşlendiği tarihte suç olarak kabul edilmeyen bir fiil, daha sonra suç kapsamına alınsa dahi gerçekleştirilen eylem hakkında cezai işlem uygulanamaz.

Adli süreçte sizler de, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınan haklara sahipsiniz. Bu kapsamda;

- Herhangi bir suçtan mağdur iseniz adliyelerde bulunan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine başvurarak sahip olduğunuz haklar ile sizlere sunulan hizmetlere ilişkin bilgilendirme yapılmasını sağlayabilirsiniz.

- Cumhuriyet savcısı veya hâkim, ifade ve beyanınızın özel ortamda alınması gerektiğini ya da şüpheli veya sanık ile yüz yüze gelmenizde sakınca bulunduğunu değerlendirmesi halinde ifade ve beyanlarınız adliyelerde bulunan Adli Görüşme Odalarında uzmanlar aracılığıyla alınır.

- Türk Ceza Kanununun 102/2. maddesinde düzenlenen cinsel saldırı suçundan mağdur olmuş yetişkin ya da 103/2. maddesinde düzenlenen cinsel istismar suçundan mağdur olmuş çocuk iseniz soruşturma evresindeki beyanlarınız, bu amaçla kurulmuş olan adli ve tıbbi işlemlerin bir arada yapıldığı özel merkezlerde Cumhuriyet savcısı nezaretinde uzmanlar aracılığıyla alınır.