Çalışma İznine İlişkin Önemli Bilgiler

- Çalışma izni başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden e-imza ile online olarak yapılmaktadır. 

- Çalışma iznine başvururken ödenmesi gereken harç ve ücretler işverenin sorumluluğundadır ve işveren bunların ödenmesini sizden talep edemez ve sizi zorlayamaz.

- Geçici koruma sağlanan yabancılara, uluslararası koruma başvuru sahiplerine ve şartlı mülteciler için düzenlenen çalışma izin belgeleri ikamet izni yerine geçmez. Bu kişilere tanınan koruma ya da statü sona erdiğinde çalışma izni de sona erer.

- Çalışma izniyle çalışan geçici koruma sağlanan yabancıların geçici korumaları sona ererse çalışma izinleri de başka bir işleme gerek kalmadan sona erer. Çalışma izniyle çalışan uluslararası koruma başvuru sahiplerinin, uluslararası koruma başvuruları olumsuz sonuçlandığında çalışma izinleri de sonlandırılır.

- Çalışma izniyle çalışan yabancılar için aynı işveren yanında aynı işte çalışacak olmaları durumunda çalışma izni belgesinin süresinin dolmasına en fazla iki ay kala ve her halükarda çalışma izni süresi dolmadan önce çalışma izni uzatma başvurusu yapılmalıdır. Uzatma başvuruları da e-Devlet Kapısı üzerinden online olarak yapılmaktadır. 

- Çalışma izni süresi dolmadan önce işçi veya işveren arasında iş akdinin sonlandırıldığı durumda çalışma izninin işveren tarafından iptal edilmesi talep edilmelidir. Çalışma izni iptal talepleri e-İzin sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. 

- Çalışma izniyle çalışan bir yabancının başka bir işveren yanında çalışmak istemesi durumunda öncelikle yeni işveren tarafından çalışma izni başvurusu yapılmalıdır, ardından mevcut  işveren çalışma izni iptal başvurusunda bulunmalıdır. Yeni çalışma izni başvurusunda eski işverenden alınan çalışma izni iptal dilekçesi e-izin sistemine yüklenmelidir.

- Yabancılara düzenlenen çalışma izinleri yalnızca çalışma izninin verildiği işyeri ve adreste geçerlidir. 
- İş hayatında hem işverenin hem de işçinin hak ve sorumlulukları bulunmaktadır. Çalışma izni alarak bir işverenin yanında çalışan yabancı, Türk vatandaşı ile aynı haklara ve sorumluluklara sahiptir.
- Mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışmak isteyen geçici koruma altındaki yabancılar, uluslararası koruma başvuru sahipleri ve şartlı mülteciler çalışma izni muafiyeti alarak çalışabilirler. Mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışma izni muafiyeti başvuruları; çalışacak yabacıların kendileri tarafından kayıtlı oldukları ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine yapılır. Bu belgeler ücretsiz olarak düzenlenir.

ÖNEMLİ NOT

Çalışma izni olmaksızın çalışmanız durumunda, hakkınızda sınır dışı etme kararı alınır, idari para cezası uygulanır ve kanunun çalışana sağladığı hak ve korumalardan faydalanamazsınız. Türkiye’de 15 yaşından küçük kimselerin çalıştırılması kesinlikle yasaktır! 15-18 yaş arası çocukların çalıştırılması da ebeveynlerin onayına ve belirli kısıtlamalara tabidir. Söz konusu kurallara uyulmaması durumunda iş kazası ve meslek hastalıkları konusunda olumsuzluklar yaşayabilir ve ağır cezai yaptırımlara da maruz kalabilirsiniz. 

Çalışma Hayatına İlişkin Haklar

- Çalışma hayatında hiç kimse dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri hususlardan dolayı ayrımcılık yapamaz.

- Hiç kimse zorla çalıştırılamaz.

- İşveren, tüm işçiler gibi Türkiye’de çalışan yabancıların da sigortasını yaptırmak zorundadır.

- İşveren, çalışanların emeği karşılığında hak etmiş olduğu ücreti ödemek zorundadır. Ödenmemesi halinde hukuk yolları açıktır.

- İşveren, çalışanın hak etmiş olduğu yıllık izinleri kullanmasını engelleyemez. Ayrıca, işveren haftada en az 24 saat kesintisiz izin vermek zorundadır.

- İşveren iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak önlem ve tedbirleri almak zorundadır.

- Çalışanların sendika üyesi olma hakkı bulunmaktadır.

- Hem çalışan hem de işveren bildirim sürelerine uymak şartıyla sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

- İş sözleşmesinin işveren veya haklı gerekçelerle çalışan tarafından sözleşmenin feshedilmesi durumunda çalışanın kıdem tazminatı hakkı bulunmaktadır. (İşveren, sözleşmeyi haklı nedenlerle feshettiği durumda, çalışan kıdem tazminatı alamayabilir. Hangi sebeplerin haklı gerekçe sayıldığı hakkında daha detaylı bilgi almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait ALO 170 danışma hattını arayabilir veya www.csgb.gov.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.)

- Türkiye’de yabancıların çalışmasının yasak olduğu bazı meslekler bulunmaktadır. Hangi mesleklerin yabancılar için yasaklandığı hakkında detaylı bilgi için www.csgb.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.