Çalışma

Türkiye’ye uyum sağlamanızın en önemli yollarından birisi kendi geçim olanaklarınızı yükseltmek amacıyla Türkiye’de çalışmaktır. Türkiye’de çalışma hakkı Anayasa ve kanunlar ile güvence altına alınmış ve gerekli koşullara sahip herkese tanınmıştır.  Gerekli koşulları yerine getirdiğiniz taktirde siz de Türkiye’de yasal ve güvenli olarak çalışabilirsiniz.

Yabancıların Türkiye’deki çalışmalarının izne bağlanması ve bu yabancılara verilecek çalışma izinlerinin düzenlenmesi ile ilgili usul ve esaslar 13/8/2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile düzenlenmiştir.  Bu Kanunun 6. maddesi uyarınca, yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasaktır. Diğer yabancıların yanı sıra, ilgili mevzuat kapsamında ülkemizde geçici koruma sağlanan yabancılar, uluslararası koruma başvuru sahipleri ve şartlı mülteciler için çalışma izni alınması zorunludur. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında sadece Türk vatandaşlarının yapabileceği belirtilen  "https://www.csgb.gov.tr/uigm/calisma-izni/turk-vatandaslarina-hasredilen-meslekler/" meslek ve görevlerde yabancılara çalışma izni verilememektedir. Ancak, mülteci veya ikincil koruma statüsündeki yabancılara Göç İdaresi makamlarınca düzenlenen kimlik belgeleri çalışma izni yerine geçer ve bu durumu kimlik belgesine yazılır.  Bu sebeple mültecilik ya da ikincil koruma statüsünü  aldığınız tarihten itibaren bir işverenin yanında çalışma izni almadan çalışabilir ya da kendi işyerinizi kurabilirsiniz. Kendi işyerini kurarak çalışmak isteyen mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri çalışma izni almayacak olsa da, işyeri kuruluş ve faaliyet işlemlerini Türk ticaret mevzuatına göre yerine getirmek zorundadır. Geçici koruma altındaysanız  geçici koruma kayıt tarihinden 6 ay sonra , bir işveren yanında çalışmak üzere adınıza çalışma izni başvurusu yapılabilir ya da kendi işyerinizi kurarak çalışmak üzere çalışma iznine başvurabilirsiniz. 

Çalışma izni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmektedir. Çalışma izni başvuruları ülkemizde geçerli en az 6 ay süreli ikamet iznine sahip yabancılar için yurtiçinden yapılabilmekle birlikte, yurtdışında bulunup ülkemize çalışmak amacıyla gelecek yabancılar için yurtdışından ülkemizin dış temsilcilikleri aracılığıyla başvuru yapılmaktadır.  Bir işverene bağlı olarak çalışacak yabancılar için çalışma izni başvuruları işveren tarafından yapılmaktadır. Bir işyeri kurarak çalışacaklar ile bir işyerinin ortağı olan yabancılar kendileri adına çalışma izni başvurusu yapmalıdır.