Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Birinci basamak sağlık hizmetleri Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve  Toplum Sağlığı Merkezlerine bağlı birimler tarafından verilmektedir. 29 ilde Göçmen sağlığı merkezleri aracılığı ile geçici koruma altına alınan Suriyelilere birinci basamak sağlık hizmetleri kendi dillerinde sunulmaktadır. Toplum sağlığı merkezlerine bağlı birim olarak açılan yabancı uyruklular poliklinikleri tarafından ülkemizde bulunan tüm yabancılara birinci basamak sağlık hizmeti sunulmaktadır.  İlaveten yabancı uyruklular poliklinikleri ile göçmen sağlığı merkezlerinin olmadığı yerde geçici koruma altına alınanlara birinci basamak sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Bu merkezlerde genel olarak; ayaktan tanı ve tedavi, bağışıklama (aşılama) hizmetleri, bulaşıcı hastalık ve salgın ile mücadele hizmetleri, kadın ve üreme sağlığı hizmetleri, bebek, çocuk ve ergen sağlığı gibi hizmetler verilmektedir.  

ÖNEMLİ NOT

Göçmen Sağlığı Merkezleri Geçici koruma altına alınan Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde oluşturulmaktadır ve bu merkezlerden yalnızca geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler faydalanmaktadır.