Barınma

Türkiye’de yaşayan herkesin adres sistemine kayıtlı bir yerleşim yeri olması zorunludur. Bu doğrultuda Türkiye’de uzun dönemli veya sürekli bulunmanız gereken hallerde sabit bir ikamet adresinizin olması gerekir.  İkamet adresiniz, Göç İdaresi Başkanlığı ile yaptığınız işlemlerde ve diğer tüm kurumlarla yaptığınız işlemlerde bildirim adresi olarak kullanacağı için sahip olduğunuz hak ve hizmetlere erişiminizi sağlar. Bu sebeple yaşadığınız adresi, resmi kurumlara bildirmeniz gerekir. Şehir içi veya şehirler arası farklı bir adrese taşındığınızda da adres değişikliğini bildirmeniz gerekir. 

İlk ikamet adresinizi ya da taşınma sonrası güncel adresinizi en geç 20 iş günü içerisinde bulunduğunuz yerdeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yapmanız gerekmektedir.

Türkiye'de uluslararası koruma başvuru sahibi, statü sahibi olarak veya geçici koruma altında ülkemizde bulunuyorsanız eğer Göç İdaresi Başkanlığının belirlediği illerde ikamet edebilirsiniz. Söz konusu kurala uymamanız durumunda sağlanan hak ve hizmetlerden faydalanma hakkınız ciddi oranda kısıtlanır. Yukarıda sayılanlar dışında başka bir kalış hakkıyla ülkemizde bulunuyorsanız istediğiniz şehirde ikamet edebilirsiniz.