Aile

Türk toplumunun temelini aile oluşturur. Aile bireyleri arasındaki iletişim ve davranış şekilleri toplumun yapısını doğrudan etkilediğinden, Türkiye’de ailenin korunmasına ayrı bir önem verilir. Aile huzuru ve ailenin bütünlüğü Anayasa ve yasal düzenlemelerle güvence altına alınmıştır. 

Türk toplumunda aile; eşler ve çocuklardan oluşabileceği gibi birlikte yaşanılan akrabaları da kapsayabilir. Türk toplumunda aile bireyleri arasında yakın ilişkiler vardır ve bu ilişkiler yaşamları boyunca sıkı bir şekilde sürdürülür.

Türklerin tarihsel gelenek ve yaşam biçiminden gelen sülale kavramı da Türkiye’de geçerliliğini sürdürüyor. Bu tip ailelerde anne, baba, yanında evlenen bütün oğulların eşleri, onların çocukları, büyük anne büyükbaba, hala, amca hep beraber veya yakın ilişki içinde yaşar.