Açık Öğretim

Türkiye’de örgün eğitimini çeşitli sebeplerle tamamlayamayan ve zorunlu eğitim çağı geçen bireyler, ortaokul seviyesinden itibaren öğrenimini açık öğretim kurumları vasıtasıyla uzaktan tamamlayabilir.  Açık öğretim, uzaktan eğitim ve yüz yüze metoduyla yürütülür, sınavlar ise il ve ilçe merkezlerinde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilir.  Açık öğretim kurumlarına orta okul ve liselerde örgün eğitimden faydalanabilmek için yaşı zorunlu eğitim için uygun olmayan her yaştan birey, açık öğretim kurumlarına kayıt yaptırabilir. Açık öğretim üniversitelerine lise diplomasına sahip tüm bireyler kayıt yaptırabilir. Bu eğitim kurumlarında verilen eğitimlerden siz de faydalanabilirsiniz.  

Açık Öğretim Ortaokulu

Açık Öğretim Ortaokulu; ilkokul mezunları ve ilköğretimin herhangi bir kademesinden ayrılanlar için ilköğretimlerini tamamlayabilme imkânı vermektedir. 

Açık Öğretim Ortaokulu’na kayıt, il ve ilçe merkezlerinde bulunan Halk Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezleri’nde gerçekleştirilir. Kayıt işleminin yanı sıra diğer birçok iş ve işlem internet üzerinden yapılmaktadır. Türkiye’nin her yerinden öğrenciler sisteme erişerek kayıt kabul, sınavlar, sınıf geçme, mezuniyet, haberleşme gibi iş ve işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Örgün eğitim kurumları için belirlenen öğretim yılı başlangıç tarihi itibarıyla 14 yaşından gün alıyorsanız, siz de Açık Öğretim Ortaokulu’na başvurabilirsiniz.  Açık Öğretim Ortaokulu’na kayıt olabilmek için en az ilkokul 4. Sınıfa denk gelen eğitimi tamamlamış olmanız gerekir. İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından size verilen yabancı kimlik numarasına sahipseniz kayıt için diğer yükümlülükleri yerine getirerek kayıt yaptırabilirsiniz.  Daha detaylı bilgi için bulunduğunuz yerleşim birimindeki milli eğitim müdürlüğüne başvurabilirsiniz.  

Yabancılar için kimlik numarası olmayanların İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvurarak ikamet izni ve yabancı kimlik numarası alması gerekir. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

BİLGİ

Yabancıların ülkelerinde aldıkları öğrenimi belgelemesi gerekmektedir. Öğrenim belgesi bulunmayanların; il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından denklik işleminin yapılması gerekir. Denklik tespiti, öğrencinin beyanlarına dayalı olarak mülakat, gerektiğinde yazılı veya sözlü sınav yoluyla belirlenir. İl komisyonu tarafından denkliği belirlenen yabancı uyruklu öğrenci belgenin aslı veya onaylı fotokopisiyle açık öğretim ortaokuluna kayıt yaptırabilir.

Açık Öğretim Lisesi

Açık Öğretim Lisesi; ilköğretimi tamamlayan ancak ortaöğretime devam etmeyen veya ortaöğretimden ayrılan kişilere eğitim alma fırsatı vermektedir. Açık Öğretim Lisesi’nde uzaktan öğretimle verilen derslerin sınavları merkezî sistemle yapılır. Öğrenci kayıtlarında yaş sınırı aranmaz ve yanı sıra öğrenim süresi sınırsızdır. Ayrıca Açık Öğretim Lisesi’nde Açık İmam Hatip Lisesi programları ile Meslekî Orta Öğretim programları da uygulanır. Açık öğretim lisesinde kültür dersleri uzaktan, mesleki dersler yüz yüze eğitimle verilir.

Orta öğretim öncesindeki eğitiminizi yurt dışında aldıysanız, öğrenim durumunuzu belgelemeniz gerekir. Öğrenim durumunuzu belgeleyemiyorsanız bulunduğunuz yerleşim birimindeki milli eğitim müdürlüğüne başvurarak denklik tespitini yaptırmanız gerekir.  


Açık Öğretim Üniversiteleri

Türkiye’de ön lisans ve lisans eğitimi almak isteyen ve çeşitli sebeplerle üniversitelerin örgün eğitimlerine dâhil olamayanlar, çeşitli üniversitelerin, belirli programlarıyla sınırlı olmak üzere, açık öğretim programlarına kayıt yaptırabilir. Açık öğretim programını tamamlayan öğrenciler örgün eğitimle eş değer nitelikteki diplomaya sahip olur. 

Açık öğretim programları arasından en yaygın uygulama Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. Hangi programların açık öğretim sistemine dâhil olduğu ve kabul şartları hakkında daha detaylı bilgi almak için ilgili üniversitelerin internet sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.